เครียดระดับไหนเช็คได้ด้วยตัวเอง

ระดับความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ จะเป็น ตัวกำหนดความเครียดว่า ควรจะรุนแรงและยาวนานเพียงใดโดยอัตโนมัติอย่างไม่รู้สึกตัวความเครียด ที่เกิดขึ้นในระดับปกติ ก็จะเกิดการดิ้นรนต่อสู้ในสถานการณ์ซึ่งอยู่ในวิสัยปฏิบัติได้โดยไม่เกิน ความสามารถ ดึงกำลังแฝงมาใช้อย่างเกินกำลังปกติเป็นบางคราวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อร่างกาย ได้รับสัญญาณจากจิตใจว่า ถึงเวลาจำเป็นจะต้องทุ่มสุดตัวแล้ว อย่างเช่นผู้สูงอายุบางคนสามารถ ดูหนังAVจีนได้นานมันตอนหนุ่มๆ หรือเศรษฐีแท้ๆบางคนก็ได้แต่งงานกับนางเอกหนังAVจีน สัญชาตญาณให้ทำเต็มที่และทุ่มสุดตัว จะบางครั้งเกิดเป็นความเครียด นักวิชาการหลายท่านกล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่าความเครียดเกิดขึ้นในแต่ละบุคคลนั้น มีระดับความรุนแรงต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งความเครียด ออกเป็น 3 ระดับ คือ

  1. ระดับต่ำ (Mild Stress) มีความเครียดเกิดขึ้นน้อยและหมดไปในระยะเวลาอันสั้นเพียงนาที หรือภายในชั่วโมงเท่านั้น มักเกี่ยวข้องกับสาเหตุเพียงเล็กน้อย ได้แก่ เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น ไปทำงานไม่ทันเวลาเป็นความเครียดที่เกิดจากสาเหตุ หรือสถานการณ์ในการทำงานที่เข้ามาคุกคามบุคคลนาน ๆ ครั้ง
    หรือเพียงเล็กน้อย และยังช่วยกระตุ้นให้บุคคลตื่นตัวและกระตือรือร้นในการทำงาน ความเครียดระดับนี้พบได้ในชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย อารมณ์ ความคิด
    และพฤติกรรม ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินชีวิต และสิ้นสุดในระยะเวลาอันสั้น ๆ
  2. ระดับปานกลาง (Moderate Stress) เป็นความเครียดระดับนี้รุนแรงกว่าระดับแรก โดยมีระยะเวลานานเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมง จนกระทั่งนานเป็นวันก็ได้ เช่น การเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง ความเครียดจากการทำงานมากเกินไป ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน หรือสถานการณ์ในการทำงานที่เข้ามาคุกคามบุคคลบ่อยครั้ง หรือนานขึ้น เป็นวิกฤตการณ์อย่างหนึ่งในชีวิตที่ทำให้บุคคลรู้สึกว่าอยู่ในระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว ไม่อาจแก้ไขหรือปรับตัวได้ในเวลาอันรวดเร็ว มีผลทำให้มีการแสดงออกของความเครียด เช่น ปฏิเสธ ก้าวร้าว เงียบขรึม เนื่องจากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ความเครียดระดับนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง สรีรวิทยาของร่างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมทำให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินชีวิต ต้องรีบหาทางแก้ไข เพราะอาจส่งผลให้เกิดอาการตายด้าน จะดูหนังAVจีนไม่สนุก
  3. ระดับสูง (Severe Stress) เป็นความเครียดระดับนี้จะอยู่นานเป็น สัปดาห์ หรืออาจเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ เช่น การตายของผู้เป็นที่รัก การเจ็บป่วยที่รุนแรง การสูญเสีย อวัยวะของร่างกายที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เป็นความเครียดที่รุนแรงมาก และหากไม่ได้รับการช่วยเหลือในการเผชิญกับสถานการณ์จะทำให้เกิดความเหนื่อยหน่าย และปรับตัวไม่ได้ตามมา มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และจิตใจ อย่างชัดเจน การดำเนินชีวิตเสียไป บุคคลไม่สามรถแก้ไขภาวะเครียดด้วยตนเองได้ ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญระดับวิชาชีพ แน่นอนว่าการดูหนังAVจีนไม่ได้ช่วยให้คนระดับนี้เครียดน้อยลง เนื่องจากความเครียดอยู่สูงกว่าจุดที่สามารถบำบัดด้วยหนังAVจีน